Hvad du skal vide om internet, fri telefon og skat

Du har måske allerede hørt om det, men vidste du, at internetudgifter kan være fradragsberettigede i din skatteopgørelse? Ja, det er sandt! Hvis du bruger dit hjem som arbejdsplads eller til at drive en virksomhed, kan du faktisk trække dine internetudgifter fra i skat. Men der er nogle regler og krav til dokumentation, som du skal kende til.

Derudover er der også lidt forvirring omkring fri telefon og skat. Mange tror fejlagtigt, at de kan få deres private telefoni dækket af arbejdsgiveren uden at skulle betale skat af det. Men så simpelt er det ikke. I denne artikel vil vi se nærmere på både internet og skat samt fri telefon og skat, så du ved præcis, hvad du skal gøre for at undgå ubehagelige overraskelser i din næste skatteopgørelse.

Internet og skat

En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattefri, når den giver adgang til virksomhedens netværk. Det betyder, at hvis medarbejderen bruger internettet til arbejdsrelaterede opgaver og har behov for at være online i forbindelse med sit job, så skal han eller hun ikke betale skat af internetudgifterne. Men hvis internetforbindelsen ikke giver adgang til virksomhedens netværk, så skal medarbejderen betale skat af 3.100 kr. årligt i 2023 (3.000 kr. i 2022). Så det kan selvfølglig være en idé at finde en god og billig internetforbindelse.

Det kan derfor være en god idé for arbejdsgivere at sikre sig, at de tilbyder deres medarbejdere en internetforbindelse, som giver adgang til virksomhedens netværk, da det vil spare både arbejdsgiver og medarbejder penge på længere sigt. Hvis man er usikker på om ens internetforbindelse er skattefri eller ej, bør man kontakte sin HR-afdeling eller revisor for mere information om reglerne og hvordan man indberetter det korrekt i eIndkomst.

Fredag telefon og skat

Du skal huske at opdele beløbet pr. lønperiode, når medarbejderen skal betale skat af fri telefon. I 2023 er det 258,33 kr. om måneden for månedslønnede (250 kr. i 2022). Det er vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderen bruger arbejdstelefonen privat eller ej, da dette kan betyde skat af telefonen. Hvis medarbejderen bruger sin arbejdstelefon til private formål eller hvis du dækker nogle eller alle udgifterne til en privat telefon, vil der blive pålagt skat.

Det er også vigtigt at bemærke, at selvom en mobiltelefon kan anvendes til internettet og andre formål end blot telefonsamtaler, regnes den stadig som en telefon i forhold til skattereglerne. Derfor vil iPhones og lignende smartphones også blive beskattet som fri telefoner. Husk også på at føre kontrol med din medarbejders overholdelse af aftalen og indgå kun én tro- og loveerklæring pr. arbejdstelefon – det er ikke tilladt at lave flere aftaler med samme medarbejder angående samme arbejdstelefon.

Computer og skat

Hvis du har stillet en computer til rådighed for privat brug, skal der betales skat af computerens værdi. Det er vigtigt at huske på, at der skal ske månedlig indberetning af et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at leje computeren for en måned. Dette gælder kun i den periode, hvor medarbejderen har computeren til rådighed. Hvis beløbet overstiger grænsen på 1.300 kr. pr. år i 2023 (1.200 kr. i 2022), skal der ske indberetning i felt 55.

Tablets anses som computere og er skattefri, hvis de er anskaffet til arbejdsmæssigt brug. Derfor behøver du ikke at bekymre dig om at skulle betale skat af dem, hvis du stiller dem til rådighed for dine medarbejdere til arbejdsbrug. Desuden skal du ikke betale skat af sædvanligt tilbehør såsom computerskærme, softwareprogrammer og printere af almindelig størrelse og standard. Dog kan computerskærme på 32′, 37′ og 42′ være skattepligtige, da de pt. ikke anses som sædvanligt tilbehør – det samme gælder for computerskærme med tv-tuner i størrelsen over 26′.

Krav til dokumentation

Her er, hvad der kræves af dokumentation, når det kommer til at kontrollere og betale for arbejdsmobiltelefoner. Først og fremmest skal du have en oversigt over hvilke medarbejdere, der har arbejdsmobiltelefon til rådighed samt aftaler (tro og love-erklæring) om brug af arbejdsmobiltelefon med disse medarbejdere. Det er også vigtigt at dokumentere, at du som arbejdsgiver har foretaget kontrol af mobiltelefonens brug hos dine medarbejdere. Dette gøres ved at undersøge om der sker væsentlige afvigelser fra det ‘sædvanlige samtalemønster’, eller om der sker betaling af private udgifter.

Hvis det er muligt at indgå en aftale med telefoniudbyderen eller andre parter vil dette være en god løsning på problemet omkring kontrol. En sådan aftale kan eksempelvis indebære, at telefoniudbyderen underretter dig som arbejdsgiver hvis de opdager væsentlige afvigelser i samtalemønstret eller betalinger af private udgifter på telefonerne. Husk dog på, at du ikke behøver levere dokumentationen før vi beder om det. Så længe du har styr på ovenstående krav til dokumentation skulle alt gerne gå glat ved eventuelle kontroller fra SKAT’s side.

Konklusion

Nu ved du, hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til internet, fri telefon og skat. Det er vigtigt at huske på, at hvis du bruger din telefon eller computer i arbejdet, kan der være fradrag at hente på din skattebillet. Det samme gælder for dit internetabonnement.

Vi har lavet artiklen ud fra den viden vi har og som ikke nødvendigvis er fyldestegørende – Vil du vide mere om emnet, kan du besøge denne side.

Det er også vigtigt at sikre sig korrekt dokumentation af dine udgifter. Gem kvitteringer og fakturaer for alt relateret til arbejde på din computer eller telefon samt dit internetabonnement. På den måde er du godt rustet til at besvare eventuelle spørgsmål fra SKAT og undgå unødvendige problemer med din skattebetaling.

Udgivet
Kategoriseret som blog